меню
город СТАНИСЛАВ  гор. Станислав - Галереи
 схемы и карты гор. Станислав Жан-Бенуа Шерер: Летопись Малороссии
  Симон Пекалид: Война под Пьяткой
1919-1938 год СтигНа -Лаз - 1650-Volhynia 1650-1890-обз. Stan.-Варшава Stan.-Галычына-uno
1932-1942 год СтигНа -Лаз - Stanislaw Satanow-1650-1929 Stan.-Волыния Swiety Stanislaw
Стан. в сост. Польши 1595-1602 - Old Russia-фрагм Stan.-Львов Stan.-Галычына Ив-Фр - 1990

1

1

 

 

 

Spis ulic miasta Stanislawowa - 1938 rok

( Sr. - Srodmiescie )

 

- Abgarowicza 9 H

- Farna Sr.

- Adamczuka 11 G

- Franki Iwana 9 E

- Alberta Br 7 G

- Fredry Sr.

- Antoniego sw. 12 J

- Furmanska 4 G

- Antoniewicza Sr.

- Garbarska 8 F

- Asnyka 11 I

- Gillera 7 J

- Bankowa 12 J

- Glowackiego 6 K

- Barewicza 7 K

- Golebia 10 E

- Barska 12 J

- Goluchowskiego 7 J

- Batorego 7 I

- Goslawskiego Sr.

- Batorego boczna 6 H

- Graniczna 5 H

- Belwederska 7 H

- Grottgera 10 H

- Bema 7 L

- Grunwaldzka 10 H

- Berka Sr.

- Halicka 8 H

- Bielowskiego Sr.

- Hallera pl. Sr.

- Bilczewskiego arc.ks. 4 I

- Hirscha Barona Sr.

- Bilinskiego 7 J

- Hoovera 6 H

- Blizniacza 8 F

- Idzikowskiego Mjr Pil. 12 D

- Blekitna 10 J

- Isakowicza 6 K

- Boczna 7 F

- Jachowicza Sr.

- Bosacka 4 H

- Jacka sw. 13 J

- Boznicza Sr.

- Jadwigi Kr. 10 K

- Brilla Zaulek 11 F

- Jagiellonska 12

- Browarniana 7 G

- Jana Kr. III 9 F

- Brzegowa 7 F

- Jana sw. 11 I

- Cerkiewna 9 D

- Jasinskiego 5 G

- Chlodna 7 G

- Jasna 11 G

- Chocimska 7 H

- Jozafata 7 G

- Chodkiewicza 11 J

- Jozefa sw. 8 J

- Chrobrego Boleslawa 8 J

- Kaminskiego 9 I

- Chryplinska 12 K

- Kantego Jana 13 J

- Chrzanowskiej Zofii 10 G

- Kapitulna 9 F

- Chybiona 12 F

- Karpinskiego Sr.

- Ciasna 4 I

- Kasprowka 12 G

- Cicha 11 J

- Kazimierzowska 5 K

- Czackiego 10 K

- Kilinskiego 10 I

- Czarnieckiego 10 L

- Kingi Sw. 12 J

- Czysta 7 F

- Kmiecia 10 E

- Cmentarna (do cmentarza) 10 J

- Kniaziewicza 11 F

- Dabrowskiego 10 I

- Knihininska 6 F

- Daleka 10 C

- Kochanowskiego 13 I

- Deckerta 10 K

- Kolejowa 11 F

- Denermarka Jana 13 J

- Kolejowa boczna 11 I

- Dluga 6 G

- Kolinskiego Sr.

- Dlugosza 11 I

- Kollataja 9 G

- Dolna 5 G

- Konarskiego 9 H

- Dwernickiego 12 M

- Konopnickiej 11 J

- Dworska 13 H

- Kopernika 10 H

- Fabryczna 10 K

- Kordeckiego 13 J

- Koscielna 13 J

- Orzeszkowej 12 D

- Kosciuszki Sr.

- Otwarta 13 H

- Kossakowskiej Sr.

- Paderewskiego Pl. Sr.

- Koszarowa 9 I

- Panska 10 G

- Kotlarewskiego 13 J

- Pasieczanska 5 F

- Kowalska K.M. 8 F

- Pelesza 10 I

- Krasinskiego 10 F

- Piastow 7 E

- Krasowskiego D-ra Sr.

- Piotra i Pawla Sw. 12 M

- Kraszewskiego 9 I

- Piramowicza 12 J

- Krawiecka 6 G

- Piskozuba 12 F

- Krechowieckich Ulanow 6 K

- Pilsudskiego 11 J

- Kreta 6 G

- Pilsudskiego Pl. Sr.

- Krotka Sr.

- Plantowa 10 D

- Krzywa 7 I

- Pod Opatrznoscia Boska 6 H

- Kubisztala D-ra 7 J

- Podzamcze Sr.

- Kwiatowa 6 N

- Pola Wincentego7 K

- Legionow 8 L

- Polna Droga 12 O

- Lelewela 10 K

- Poniatowskiego 12 J

- Liebermana 10 F

- Poprzeczna 13 J

- Lipowa 6 K

- Potockiego Sr.

- 29 Listopada 6 G

- Potockiego Pl. Sr.

- Ludna 4 I

- Potoczna 9 F

- Laczna 12 J

- Pradzynskiego Gen. 8 L

- Lamana 6 G

- Prezydenta 9 F

- Lokietka 10 H

- Prosta 7 G

- Lukasinskiego 7 K

- Prywatna 11 F

- Maleckiego 9 F

- Przechodnia 9 D

- Masarska Sr.

- Przejazdowa 9

- Matejki 7 K

- Pulaskiego 13 J

- Mazurowka 6 E

- Raclawicka 9 F

- Meiselsa Sr.

- Raucha Edmunda 11 E

- Michala sw. 13 K

- Reja 10 I

- Mickiewicza Pl. Sr.

- Rejtana 7 G

- Mikolaja sw. 12 I

- Reymonta 13 L

- Mlynarska 5 G

- Roguskiego 7 I

- Molotkowska 4 L

- Rowna 13 J

- Moniuszki 7 K

- Romanowskiego 10 H

- Moscickiego 8 H

- Rybia 5 G

- Mroczkowskiego 6 K

- Rynek Sr.

- Mykietyniecka 14 K

- Rzeczna 6 E

- Na Blonie 12 H

- Rzemieslnicza 12 G

- Nadrzeczna 9 C

- Rzezniana Droga 8 N

- Niecala 12 J

- Sadownicka 12 M

- Niemcewicza 11 I

- Sapiezynska 8 I

- Nowa 13 K

- Sedelmajerowska 8

- Nowoswiecka 12 D

- Siemiradzkiego 5

- Nowy Swiat 11 F

- Skargi Piotra ks. 9

- Objazdowa 13 N

- Skorupki ks. 6 G

- Ogrodowa 8 E

- Sloneczna 7 G

- Okrezna 11 G

- Slowackiego 10 G

- Olgii Sw. 10 G

- Smaglowskiego 6 H

- Ormianska Sr.

- Smolki 8 I

- Sobieskiego 9 I

- Wesola 11 G

- Sokola 6 I

- Weglowa 11 G

- Sowinskiego 6 N

- Widok 12 F

- Spokojna 9 L

- Wiejska 12 G

- Stanislawa sw. Sr.

- Wierzbowa 13 M

- Staszica 10 K

- Wincentego Sw. Sr.

- Strzelecka 12 D

- Wisniowskiego 10 H

- Stwiertni Pawla 11 E

- Wojciechowskiego

- Suchanka 12 F

- Wojskowa 8 K

- Supinskiego 6 G

- Wolna 12 E

- Surowa 11 E

- Wolczyniecka 11 F

- Szachlackiego 11 E

- Wspolna 12 E

- Szajnochy 10 H

- Wysockiego 10 H

- Szaszkiewicza 10 J

- Wyspianskiego 12 I

- Szeptyckiego 4 G

- Zaciszna 11 F

- Szewczenki 8 E

- Zadworzanska 13 M

- Szkarpowa 11 K

- Za Gorka 13 D

- Szkolna 7 E

- Zakatna 11 D

- Szopena 9 H

- Zamknieta 6 H

- Szujskiego 10 H

- Zamkowa Sr.

- Szydlowskiego Sr.

- Zamoyskiego 12 J

- Sniadeckich 11 K

- Zarwanska 8 H

- Sniezna 6 F

- Zaulkowa 12 E

- Targowica Pl. 8 G

- Zielna 10 L

- Tartakowa Droga 10 N

- Zielona 12 I

- Traugutta 10 L

- Zgoda 12 C

- Trzeciego Maja 9 H

- Zucklera 10 J

- Trybunalska Sr.

- Zofii Kr. 11 I

- Trynitarska Sr.

- Zosina Wola 8 J

- Trynitarski Pl. Sr.

- Zwiazkowa 6 G

- Ugodna 6 G

- Zygmuntowska 12 I

- Uhornicka Droga 14 J

- Zyblikiewicza 4 H

- Ustronna 14 I

- Zeligowskiego gen. 10 J

- Warnenczyka 10 K

- Zeromskiego 11 E

- Warzywna 12 D

- Zolkiewskiego 10 K

- Waska Sr.

- Zurawia 11 G

 

!!! †††††† - ÷ветной заливкой выделены названи¤, которые (ѕ–≈ƒѕќЋќ∆»“≈Ћ№Ќќ) могут

† быть архаичными названи¤ми иметь и† иметь древние корневые системы, св¤занные

† с де¤тельностью сторожевых постов при базовом укреплении —“јЌ»—Ћј¬.

 

 

1919-1938 год СтигНа -Лаз - 1650-Volhynia 1650-1890-обз. Stan.-Варшава Stan.-Галычына-uno
1932-1942 год СтигНа -Лаз - Stanislaw Satanow-1650-1929 Stan.-Волыния Swiety Stanislaw
Стан. в сост. Польши 1595-1602 - Old Russia-фрагм Stan.-Львов Stan.-Галычына Ив-Фр - 1990
город СТАНИСЛАВ  гор. Станислав - Галереи
 схемы и карты гор. Станислав Жан-Бенуа Шерер: Летопись Малороссии
  Симон Пекалид: Война под Пьяткой